Pomiary transformatorów

Pomiarów dokonujemy wg wytycznych obecnie obowiązujących norm.

W pomiarach urządzeń przetwarzających napięcie głównymi wykonywanymi pomiarami są pomiary okresowe i pomontażowe. W skład podstawowych pomiarów wykonywanych okresowo i pomontażowo możemy wyróżnić pomiary:

pomiar rezystancji izolacji uzwojeń
pomiary stanu oleju transformatorowego (dla transformatorów olejowych)
pomiar rezystancji uzwojeń
pomiar przekładni transformatora dla każdego zaczepu
pomiar prądów magnesujących
kontrola osprzętu transformatora

Korzystamy z szerokiej gamy osprzętu pomiarowego potrzebnego do wykonania wszystkich rodzajów pomiarów.

Dodatkowo na życzenie klienta możemy wykonać również inne rodzaje pomiarów nie wymienionych powyżej jak np. pomiar czasów własnych PPZ, pomiar nierównoczesności otwierania styków głównych.

Galeria

Usługi elektryczne

Nasze usługi obejmują instalacje przemysłowe i technologiczne, instalacje budynkowe w obiektach użyteczności publicznej, obiektach mieszkaniowych w zakresie:
- instalacji kablowych nn
- instalacji kablowych SN
- pomiarów elektrycznych (SN i nn)
- teletechniki

Kontakt z EL-TECH

EL-TECH Tomasz Krysiak
Elektroinstalatorstwo
Usługi pomiarowe

Adres:
Ul. Spichrzowa 13
62-200 Gniezno
Telefon:
+48 609 773 138
E-mail:
t.krysiak@eltech-service.pl