Cennik usług

Wszystkie ceny zawarte w poniższym cenniku są tylko orientacyjne i zależą od ilości punktów pomiarowych i indywidualnych warunków wykonywania pomiaru. Cena dojazdu do miejsca pomiaru ustalana jest indywidualnie przed wykonywaniem pomiarów.

Rodzaj usługi

   

Cena (zł/szt.)

Pomiar ochrony przeciwporażeniowej (zerowanie) 4,50
Pomiar ciągłości przewodów ochronnych 4,00
Pomiar natężenia i równomierności oświetlenia 7,50
Pomiar i badanie wyłączników różnicowoprądowych 8,00
Pomiar rezystancji izolacji przewodów - obwód jednofazowy 8,00
Pomiar rezystancji izolacji przewodów - obwód trójfazowy 15,00
Pomiar rezystancji uziemień ochronnych 30,00
Pomiar rezystancji uziemień odgromowych 25,00 - 100,00
Próba napięciowa kabli do 20 kV wraz z próbą ekranu 650,00
Lokalizacja zwarć wraz z dopaleniem miejsca zwarcia 700,00 - 1000,00
Inspekcja kamerami kanalizacji 1000,00
Pomiary do oddania budynku PINB 1400,00

Galeria
Usługi elektryczne

Nasze usługi obejmują instalacje przemysłowe i technologiczne, instalacje budynkowe w obiektach użyteczności publicznej, obiektach mieszkaniowych w zakresie:
- instalacji kablowych nn
- instalacji kablowych SN
- pomiarów elektrycznych (SN i nn)
- teletechniki

Kontakt z EL-TECH

EL-TECH Tomasz Krysiak
Elektroinstalatorstwo
Usługi pomiarowe

Adres:
Ul. Spichrzowa 13
62-200 Gniezno
Telefon:
+48 609 773 138
E-mail:
t.krysiak@eltech-service.pl