Lokalizacja uszkodzeń kabli energetycznych.
Pomiary elektryczne.

Stworzono 08 czerwiec 2020 przez El-tech     

Nasza firma oferuje następujące usługi - lokalizacja uszkodzeń kabli energetycznych, naprawa kabli, pomiary elektryczne, pomiary transformatorów, diagnostyka SN oraz próby napięciowe SN.

Diagnostyka SN.

Diagnostyka SN polega przede wszystkim na ocenie stanu technicznego urządzeń pracujących na napięciu średnim (1 kV do 60 kV). Wraz z pomiarem transformatorów zajmujemy się również montażem instalacji elektrycznych, wykonujemy wszelkiego rodzaju pomiary elektryczne, próby napięciowe SN oraz pomiary urządzeń elektrycznych. Cechuje nas otwartość na wyzwania. Nie boimy się trudnych prac. Pomiary elektryczne dokonywane są według wytycznych obecnie obowiązujących norm. Transformatory wymagają okresowych przeglądów, w których należy przeprowadzić szereg czynności pomiarowych i konserwacyjnych, aby zapewnić prawidłową pracę oraz wydłużyć ich żywotność. W pomiarach urządzeń przetwarzających napięcie głównymi wykonywanymi pomiarami są pomiary okresowe i pomontażowe. Każdy użytkownik powinien mieć ustalony własny harmonogram przeglądów z uwzględnieniem warunków środowiskowych i obciążeniowych w jakich pracuje transformator lub zgodnie z warunkami Towarzystwa Ubezpieczeniowego inwestora. Pomiary elektryczne i próby napięciowe SN wykonywane są zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami tj. N-SEP-E-004. Należy pamiętać, że próba napięciowa prowadzi do deterioracji stanu izolacji kabli. Stan ten jest łatwo obserwowalny przy wykonywaniu kontroli stanu izolacji przed i po pomiarze.

lokalizacja uszkodzeń kabli


Naprawa kabli.

Lokalizacja uszkodzeń kabli jest potrzebna szczególnie po zimie. To właśnie wtedy po zimowych mrozach bardzo często dochodzi do uszkodzenia przewodów umieszczonych w ziemi. Obniżona temperatura powoduje zmniejszenie rezystencji izolacji przewodów, co skutkuje ich uszkodzeniem w miejscach, w których zostały lekko uszkodzone podczas układania przewodów w rowach kablowych. Dochodzi wtedy do rdzewienia izolacji oraz wypalania stopniowego izolacji w miejscu przetarć. Nowe urządzenia, którymi dysponuje nasza firma umożliwiają nam określenie trasy przebiegu przewodu wraz z określeniem miejsca uszkodzenia oraz naprawę kabli z starannością! Lokalizacja uszkodzeń kabli jest możliwa dzięki temu lokalizatorowi. Lokalizator, to urządzenie przenośne, posiadające uniwersalny system przeznaczony do sprawdzania, klasyfikowania oraz przetwarzania uszkodzeń. Należy pamiętać, że lokalizacja uszkodzeń kabli może zostać wykonana różnymi metodami, jednak wyniki pomiarów nie są zazwyczaj tak dokładne oraz jednoznaczne jak wyniki osiągnięte przy pomocy lokalizatora. Firma EL-TECH dysponuje również galwanometr ESG NT, który wykorzystujemy do dokładnego zlokalizowania uszkodzeń powłoki izolacyjnej kabli metodą napięcia krokowego (spadku napięcia na powierzchni ziemi).

lokalizacja uszkodzeń kabli

Pomiary transformatorów.

Pomiary transformatorów wykonywane są przy pomocy szerokiej gamy osprzętu pomiarowego potrzebnego do wykonania wszystkich niezbędnych rodzajów pomiarów do poprawnej eksploatacji tych urządzeń elektroenergetycznych.

Volkswagen Września

Stworzono 26 kwietnia 2015 przez El-tech     

tworzenie infrastruktury energetycznej dla zakładu produkcyjnego VW Crafter

Rozpoczęliśmy prace na budowie VW Crafter we Wrześni

Zaczynamy tworzenie infrastruktury energetycznej dla zakładu produkcyjnego VW Crafter we Wrześni. Układamy dziesięć zasilań z GRSN zlokalizowanej na terenie zakładu, która zasilana jest przez transformatory 40 MVA, 110/20 kV. Zasilania rozprowadzone zostaną do RSN znajdujących się w halach produkcyjnych fabryki. Dwie linie zasilające o długości ponad 1300 metrów do hali karoserii. Cztery linie zasilające o długości ponad 1200 metrów do hali lakierni. Cztery linie zasilające o długości ponad 650 metrów do hali montażu. Dodatkowo układane są linie światłowodowe do sterownia sygnałami przesyłanymi pomiędzy rozdzielnicami w halach a główną rozdzielnicą. W naszym zakresie dodatkowo roboty uzupełniające infrastrukturę energetyczną o zasilania nn budynków użytkowych na ternie fabryki.

Page 1 of 2 1 2 »

Galeria
Usługi elektryczne

Nasze usługi obejmują instalacje przemysłowe i technologiczne, instalacje budynkowe w obiektach użyteczności publicznej, obiektach mieszkaniowych w zakresie:
- instalacji kablowych nn
- instalacji kablowych SN
- pomiarów elektrycznych (SN i nn)
- teletechniki

Kontakt z EL-TECH

EL-TECH Tomasz Krysiak
Elektroinstalatorstwo
Usługi pomiarowe

Adres:
Ul. Spichrzowa 13
62-200 Gniezno
Telefon:
+48 609 773 138
E-mail:
t.krysiak@eltech-service.pl