Realizowane prace przez El-Tech

Rok 2012

dla firmy AGROESTETYKA Piotr Kowalczyk Gniezno:

Wykonanie oświetlenia Parku Zabytkowego w Szreniawie Muzeum Rolnictwa.


dla firmy Torpol S.A.:

Park zabytkowy w Iłowie oswietlenie zewnętrzne terenu.

Modernizacja Dworca Głównego w Gdańsku - oświetlenie zewnętrzne wraz z modernizacją stacji transformatorowych 15/0,4 kV łącznie z zasileniem stacji.

Budowa oświetlenia drogowego nowego odcinka drogi ekspresowej S5 - węzeł Chorzałki, węzeł Kostrzyn. Wykonanie instalacji wewnętrznych i zewnętrznych na czterech MOP: Północ Południe Wagowo, Północ Południe Czerlejnko.

Oświetlenie drogowe wraz z sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu na drodze krajowej 92.


dla firmy SKANSKA S.A.:

1. Modernizacja systemu grzewczego na Lotnisku Wojskowym Krzesiny wykonano instalacje elektryczną wraz z zasilaniem głównym 12 kotłowni.

2. Wykonanie oświetlenia zewnętrznego wraz z zasilaniem głównym budynku.

3. Budowa Magazynu Wielofunkcyjnego na Lotnisku Wojskowe w Powidzu wraz z dostawa i uruchomieniem agregatu.


Rok 2013

dla firmy Elektromontaż S.A.:

Usunięcie kolizji kabli średniego napięcia SN 4 w Hucie Miedzi Głogów.


dla firmy Feroco S.A.:

Wykonanie instalacji elektrycznej oświetlenia w przejściu podziemnym pod torami w miejscowości Konopki.


dla firmy PERFECTELECTRO S.p. z.o.o:

Wykonanie kanalizacji kablowej 8 otworowej wraz z wciąganiem kabli trakcyjnych do zasilania trakcji tramwajowej. Modernizacja ulicy Grunwaldzkiej w Poznaniu.


dla firmy SKANSKA S.A.:

Ułożenie zasilania stacji paliw na Lotnisku Wojskowym Krzesiny.


dla firmy TORPOL S.A.:

Modernizacja linii kolejowej Poznań Wągrowiec polegająca na wykonaniu oświetlenia zewnętrznego wraz z zasilaniem infrastruktury kolejowej na odcinku 12 kilometrów łącznie z peronami na Dworcu Głównym w Wągrowcu.


Rok 2014

dla firmy SKANSKA S.A.:

1. Wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej, zewnętrznej, oświetlenia. Zasilanie główne oraz modernizacja systemu energetycznego na budowie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu - Klinika Weterynaryjna Dużych i Małych Zwierząt.

2. Modernizacja systemu energetycznego na Lotnisku Wojskowym Krzesiny polegająca na wykonaniu wewnętrznych linii zasilających oraz mostów kablowych w stacjach transformatorowych od transformatorów do rozłączników głównych w sześciu stacjach.


dla firmy 4ML Budowa:

1. Wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej w obiekcie nastawni kolejowej w Mławie.

2. Wykonanie instalacji elektrycznej nastawni kolejowej w Żyrardowie.


dla firmy Holland Tank Service:

Modernizacja stacji transformatorowej:
- wymiana transformatora oraz rozdzielni SN i nn
- usunięcie kolizji SN
- dostawa agregatu prądotwórczego wraz z uruchomieniem


Rok 2015

dla firmy Elektromontaż Poznań S.A.:

1. Wykonanie oświetlenia drogowego przy drodze tymczasowej na budowie VW Crafter we Wrześni.

2. Ułozenie zasilania po stronie SN z GRSN do RSN w halach produkcyjnych fabryki VW Crafter we Wrześni czyli do hal: montażu, karoserii, lakierni.

3. Pomiary elektryczne SN (próba napięciowa, rezynstancja izolacji) dla nowo powstałej instalacji elektrycznej.

4. Ułożenie zasilania po stronie nn do obiektu hali pojazdów specjalnych.

5. Pomiary elektryczne nn oraz pomiary teletechniczne dla urządzeń ustawianych na hali montażu.

6. Montaż rozdzielnic siłowych, oświetleniowych i gniazdowych na obiekcie hali zaopatrzenia.

Rok 2016

dla firm SKANSKA S.A. oraz Prochem

Wykonanie oświetlenia drogowego i obwodowego na składzie paliwa lotniczego MPS Porażyn.

Układanie zasilań na obiekcie wraz z posadowieniem stacji kontenerowych, przyłączy agregatu oraz rozdzielnic na terenie obiektu.

Wykonanie instalacji wnętrzowych w budynkach pomocniczych składu.

Wykonanie instalacji odgromowej i uziemiającej wraz z masztami nad stacja kolejowo-nalewczą.

Montaż instalacji alarmowej oraz instalacji wykrywania gazu (GAZEX).

Pomiary elektryczne

Rok 2017

dla firm SKANSKA S.A. oraz Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o.

1. Hala Sportowa Wacław w Szamotułach

Wykonanie instalacji wnętrzowych na budowie Hali Sportowej Wacław w Szamotułach.

Układanie zasilań do oświetlenia zewnętrznego, zasilań wewnętrznych oraz instalacji siły na obiektach hali sportowej wraz z zapleczem biurowo hotelowym.

Wykonanie instalacji SAP na terenie obiektu.

Wykonanie CCTV.


2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach

Modernizacja istniejącej rozdzielni niskiego napięcia poprzez dołożenie pola odpływowego pod nowo budowany oddział szpitalny wraz z dopasowaniem pracy pola z istniejąca siecią agregatów. Budowa systemu lokalizacji doziemień oraz kontroli stanu izolacji przy sali operacyjnej nowego budynku.


3. Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o.

Wykonanie pomiarów elektrycznych okresowych na obiektach przynależących do Wodociągów Miejskich, w tym pomiary przepompowni, hydroforni, ujęć wody, studni głębinowych, oczyszczalni ścieków oraz zaplecza biurowo technicznego. W skład pomiarów wchodziły pomiary transformatorów, silników, dławików, baterii kondensatorów, instalacji elektrycznych oraz instalacji odgromowej.

Galeria
Usługi elektryczne

Nasze usługi obejmują instalacje przemysłowe i technologiczne, instalacje budynkowe w obiektach użyteczności publicznej, obiektach mieszkaniowych w zakresie:
- instalacji kablowych nn
- instalacji kablowych SN
- pomiarów elektrycznych (SN i nn)
- teletechniki

Kontakt z EL-TECH

EL-TECH Tomasz Krysiak
Elektroinstalatorstwo
Usługi pomiarowe

Adres:
Ul. Spichrzowa 13
62-200 Gniezno
Telefon:
+48 609 773 138
E-mail:
t.krysiak@eltech-service.pl