Termografia

Termografia jest technologią wykorzystywaną w diagnostyce energetycznej do oceny stanu gotowych instalacji. Zdjęcia termograficzne pomagają zlokalizować uszkodzenia przewodów za pomocą określenia miejsc najgorętszych, tzw. Hot-spotów. Nasza firma oferuje usługi termografii z wykorzystaniem kamery marki Flir.

Diagnostyka urządzeń energetycznych

Określenie hot-spotów w urządzeniach energetycznych pomaga w lepszej eksploatacji tych urządzeń. Miejsce nagrzewania części elementów maszyn są dobrze widoczne na zdjęciach termograficznych. Z tą wiedzą można lepiej zagospodarować infrastrukturą energetyczną aby zmniejszyć straty wynikające z wymiany urządzeń narażonych poprzez nadmierną eksploatację. Jak widać na zdjęciu obok, nadmiernie eksploatowana jest jedna z faz transformatora.

Przy wykorzystaniu termografii można przewidzieć usterki wynikające z błędnej eksploatacji urządzeń.

Drugim przykładem jest przegrzewania się bezpieczników na jednej z faz przy podstawie bezpiecznikowej.

Termografia może być wykorzystywana do oceny stanu maszyn wirujących, transformatorów, przewodów, przepustów kablowych oraz stanu głowic kablowych.

Galeria
Usługi elektryczne

Nasze usługi obejmują instalacje przemysłowe i technologiczne, instalacje budynkowe w obiektach użyteczności publicznej, obiektach mieszkaniowych w zakresie:
- instalacji kablowych nn
- instalacji kablowych SN
- pomiarów elektrycznych (SN i nn)
- teletechniki

Kontakt z EL-TECH

EL-TECH Tomasz Krysiak
Elektroinstalatorstwo
Usługi pomiarowe

Adres:
Ul. Spichrzowa 13
62-200 Gniezno
Telefon:
+48 609 773 138
E-mail:
t.krysiak@eltech-service.pl