Pomiary odbiorowe.

Na czym to polega?

Pomiary instalacji w domach i mieszkaniach polegają na sprawdzeniu bezpieczeństwa wykonanej instalacji. Sprawdzany jest stan izolacji i działania zabezpieczeń ratujących niejednokrotnie ludzkie życie.

Rodzaj pomiarów:

Podczas wykonywanych przez nas pomiarów wyróżnia się:

Pomiar rezystancji uziemienia ochronnego, ciągłości i rezystancji przewodów ochronnych
Badanie ochrony przed porażeniem przez samoczynne wyłączenie (impedancja pętli zwarcia)
Badanie parametrów zabezpieczeń różnicowo - prądowych
Rezystancja izolacji obwodów
Badanie stanu instalacji odgromowej i rezystancji uziomów

Służymy radą i pomocą w uzyskaniu odbioru instalacji elektrycznej.

Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny celem ustalenia wszystkich szczegółów dotyczących pomiaru instalacji. Po wykonanych pomiarach uzyskują od nas Państwo protokół pomiarowy, który należy dodać do wszystkich dokumentów oddawanych przez kierownika budowy do urzędu.

Galeria
Usługi elektryczne

Nasze usługi obejmują instalacje przemysłowe i technologiczne, instalacje budynkowe w obiektach użyteczności publicznej, obiektach mieszkaniowych w zakresie:
- instalacji kablowych nn
- instalacji kablowych SN
- pomiarów elektrycznych (SN i nn)
- teletechniki

Kontakt z EL-TECH

EL-TECH Tomasz Krysiak
Elektroinstalatorstwo
Usługi pomiarowe

Adres:
Ul. Spichrzowa 13
62-200 Gniezno
Telefon:
+48 609 773 138
E-mail:
t.krysiak@eltech-service.pl