Pomiary elektryczne i próby napięciowe SN

Diagnostyka SN

Przeprowadzanie wszelkiego rodzaju pomiarów elektrycznych jest określane mianem diagnostyki elektrycznej. Diagnostyka SN polega przede wszystkim na ocenie stanu technicznego urządzeń pracujących na napięciu średnim czyli w zakresie od więcej niż 1 kV do 60 kV. Urządzenia te pracują głownie jako elementy dystrybucyjne energii elektrycznej, ale też często jako odbiorniki (np. silniki SN). Diagnostyka SN potrzebna jest do zapewnienia ciągłości zasilania odbiorców, ponieważ daje nam ocenę faktycznego stanu wszystkich urządzeń sieci dystrybucyjnej. Począwszy od transformatorów w punktach wytwarzania energii elektrycznej, turbin wiatrowych bądź wodnych, przez wszelkiego rodzaju przewody elektryczne (napowietrzne czy kablowe) aż do samych odbiorników i urządzeń przetwarzających napięcie średnie na napięcie niskie.

Pomiarów dokonujemy zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. N-SEP-E-004

Słowem wstępu trzeba zaznaczyć, że pomiary kabli SN (średniego napięcia) wykonywane są wieloma metodami. Między innymi można wyróżnić stare metody wykonywania pomiarów, którym są próby napięciowe SN napięciem stałym. Najnowsze badania dotyczące wpływu pomiarów kabli średniego napięcia wskazują, że pomiary elektryczne jakimi są próby napięciowe SN powinno się wykonywać napięciem wolnozmiennym jako metodą najmniej w przyszłości wpływającą na stan izolacji. Norma dopuszcza wykonywanie prób napięciowych wysokim napięciem przemiennym, co jest trudne do uzyskania w warunkach terenowych. Dlatego coraz częściej stosuję się urządzenia generujące przebiegi wolnozmienne. Ważne przy tym jest pamiętanie o prostym fakcie, że próba napięciowa prowadzi do deterioracji stanu izolacji kabli. Stan ten jest łatwo obserwowalny przy wykonywaniu kontroli stanu izolacji przed i po pomiarze. Norma przytacza wszystkie możliwości wykonywania pomiarów wraz z parametrami w zależności od rodzaju izolacji i napięcia znamionowego kabli średniego napięcia. Zgodnie z tą normą pomiar kabli średniego napięcia przeprowadzany jest napięciem wolnozmiennym o częstotliwości 0,1 Hz i o określonej wysokości napięcia probierczego w zależności od klasy izolacji kabli badanych równego 3U0. Izolacja powinna zgodnie z N-SEP-E-004 wytrzymać próbę napięciowa o czasie próby wynoszącym 15 minut bez przebicia napięcia do ekranu dla kabli do 30 kV. Podczas wykonywanie próby napięciowej sprawdzany jest stan izolacji. Badanie stanu izolacji wykonywane jest przed przeprowadzeniem próby napięciowej oraz po wykonaniu badania kabla średniego napięcia. Cena pomiaru podana jest w cenniku i odnosi się do pomiaru wykonanego na wcześniej przygotowanych kablach z zarobionymi głowicami. Cena może ulec zmianie, jeśli na miejscu pomiaru okaże się, że potrzebne do wykonania pomiaru będzie np. dodatkowe odkręcenie głowic, które nie jest zawarte w cenie z cennika.

Pomiary elektryczne kabli średniego

VLF Sin 45 kV

Pomiary elektryczne kabli średniego napięcia wykonujemy urządzeniem VLF Sin 45 kV. Przeprowadzenie prób napięciowych oraz diagnostyki kabli średniego napięcia przy użyciu napięcia wolnozmiennego sinusoidalnego 0,1 Hz. System probierczy 45 kV oprócz prób napięciowych kabli napięciem wolnozmiennym i stałym umożliwia także testowanie płaszcza kabla. Urządzenie automatycznie dostosowuje częstotliwość napięcia do pojemności obiektu umożliwiając w prosty i niezawodny sposób badanie kabli do długości 25 km. Nasza firma zajmuję się wykonywaniem pomiarów kabli SN (średniego napięcia) w rejonie Wielkopolskim. Centrala firmy znajduję się w Gnieźnie (Wielkopolska). Nie wykluczamy jednak dojazdu do klienta z dalszych regionów, dlatego prosimy o kontakt telefoniczny w celu ustalenia warunków pomiaru.

Galeria
Usługi elektryczne

Nasze usługi obejmują instalacje przemysłowe i technologiczne, instalacje budynkowe w obiektach użyteczności publicznej, obiektach mieszkaniowych w zakresie:
- instalacji kablowych nn
- instalacji kablowych SN
- pomiarów elektrycznych (SN i nn)
- teletechniki

Kontakt z EL-TECH

EL-TECH Tomasz Krysiak
Elektroinstalatorstwo
Usługi pomiarowe

Adres:
Ul. Spichrzowa 13
62-200 Gniezno
Telefon:
+48 609 773 138
E-mail:
t.krysiak@eltech-service.pl