Lokalizacja uszkodzeń kabli energetycznych

Lokalizacja uszkodzeń kabli energetycznych jest jedną z wielu oferowanych przez nas usług. Wykorzystujemy precyzyjne urządzenia do lokalizacji uszkodzeń kabli układanych w ziemi. Wykonujemy kompleksowa usługę lokalizacyjną wraz z dojazdem do miejsca uszkodzenia dzięki mobilnym urządzeniom do wykrywania uszkodzeń.

lokalizacja uszkodzeń kabli

SPG 5-1000

Lokalizacja uszkodzeń kabli jest możliwa dzięki temu lokalizatorowi. Urządzenie jest przenośnym, uniwersalnym systemem przeznaczonym do sprawdzania klasyfikowania i przetwarzania uszkodzeń. Służy do wstępnego i dokładnego lokalizowania uszkodzeń kabli w sieciach energetycznych niskiego napięcia oraz do punktowej lokalizacji uszkodzeń powłok kabli średniego napięcia (z funkcją próby napięciowej do 5kV).

Za pomocą metody wstępnego lokalizowania uszkodzeń ICEplus (tj. reflektometr udarowy) dokonuje się szybkiej i pewnej lokalizacji uszkodzeń kabli w rozgałęzionych sieciach kablowych. Metoda wykorzystuje niskie częstotliwości impulsowych sygnałów prądowych w przypadkach przebicia w miejscu uszkodzenia, dla wyznaczenia odległości tego przebicia. W metodzie ICE Plus nie występują problemy pojawiające się w wyniku odbić na mufach typu T, które zdarzają się w metodach TDR i ARM. Dzięki temu, niezależnie od liczby istniejących rozgałęzień, możliwe jest pewne zlokalizowanie wstępne uszkodzenia.

odbiornik udarowy

vLoc Pro 2, Odbiornik udarowy digiPHONE + NT, ESG NT

Zestaw vLock to precyzyjna lokalizacja kabli energetycznych, ich trasy oraz rur (również przewodów i taśmy metalowej nad światłowodami i rurami z tworzyw sztucznych) a także do lokalizacji instalacji niemetalowych. vLock umożliwia precyzyjny pomiar głębokości zalegania badanej linii.

digiPHONE +NT łączy w sobie funkcje odbiornika udarowego oraz galwanometru do punktowej lokalizacji uszkodzeń powłok kabli. Podczas lokalizacji usterki metodą udarową słyszymy jedynie czysty dźwięk pochodzący od uszkodzenia dzięki zastosowaniu technologi wytłumiania dźwięków z otoczenia.

Do dokładnego wyznaczenia lokalizacji uszkodzeń kabli energetycznych wykorzystujemy galwanometr ESG NT przeznaczony do lokalizacji dokładnej uszkodzeń powłoki izolacyjnej kabli metodą napięcia krokowego (spadku napięcia na powierzchni ziemi). Źródło napięcia stałego podłącza się między powłokę metalową (żyłę powrotną) badanego kabla (odłączoną od uziemienia) i uziemienie stacji. W miejscu uszkodzenia izolacji kabla tworzy się na powierzchni ziemi pole elektryczne o charakterystycznym rozkładzie potencjału. Kierunek pola, a więc także kierunek do uszkodzenia, oraz gradient potencjału można wykryć i zmierzyć czułym mikrowoltomierzem ESG NT za pośrednictwem dwóch sond (tyczek) wbijanych w ziemię.

Galeria

Usługi elektryczne

Nasze usługi obejmują instalacje przemysłowe i technologiczne, instalacje budynkowe w obiektach użyteczności publicznej, obiektach mieszkaniowych w zakresie:
- instalacji kablowych nn
- instalacji kablowych SN
- pomiarów elektrycznych (SN i nn)
- teletechniki

Kontakt z EL-TECH

EL-TECH Tomasz Krysiak
Elektroinstalatorstwo
Usługi pomiarowe

Adres:
Ul. Spichrzowa 13
62-200 Gniezno
Telefon:
+48 609 773 138
E-mail:
t.krysiak@eltech-service.pl