Lokalizacja uszkodzeń kabli energetycznych

Lokalizacja uszkodzeń kabli energetycznych jest jedną z wielu oferowanych przez nas usług. Wykorzystujemy precyzyjne urządzenia do lokalizacji uszkodzeń kabli układanych w ziemi. Wykonujemy kompleksowa usługę lokalizacyjną wraz z dojazdem do miejsca uszkodzenia dzięki mobilnym urządzeniom do wykrywania uszkodzeń. Nasza firma jest zobowiązana do ciągłego doskonalenia naszych usług i wykorzystywania najnowszych technologii, aby sprostać wymaganiom dynamicznego rynku energetycznego. Precyzyjna lokalizacja uszkodzeń kabli energetycznych to nasza domena!

Etapy lokalizacji uszkodzeń kabli

Lokalizacja uszkodzenia kabla energetycznego w zależności od stopnia skomplikowania uszkodzenia, przebiega w następujący sposób:

W pierwszej kolejności przed lokalizacją uszkodzenia, następuje wyłączenie odbiornika energetycznego obustronnie, przygotowanie pod lokalizację poprzez pomiar rezystancji izolacji uszkodzonego odcinka kabla. Po przeanalizowaniu wyników pomiarów można wywnioskować, która z żył dokładnie jest uszkodzona i w jaki sposób. Określamy czy nastąpiło zwarcie doziemne czy międzyfazowe. Rodzaj uszkodzenia determinuje użycie do lokalizacja uszkodzenia kabla odpowiedniego sprzętu w zależności od rodzaju uszkodzenia. Określa się na czynnych żyłach całkowitą długość przewodu reflektometrycznie po czym można tą samą metoda, choć nie zawsze spróbować zgrubnie określić odległość do uszkodzenia. Po wstępnych pomiarach można przystąpić do lokalizacji uszkodzeń kabli przy użyciu metod akustycznej bądź przy użyciu wysokich częstotliwości. Specyfikę poszczególnych metod lokalizacji uszkodzeń opisano poniżej. Trzeba przy tym pamiętać, że lokalizowanie uszkodzenia nie zawsze jest 100% dokładne, ponieważ infrastruktura znajdująca się w ziemi (inne kable, rury, elementy metalowe jak np. bednarki uziemiające) często zakłamuje dokładne określenie miejsca uszkodzenia. Dlatego doświadczenie firmy ma tu kluczową rolę przy dokładnym określeniu miejsca uszkodzenia kabla.

Po lokalizacji dokonujemy odkopania uszkodzonego kabla i oczyszczenia miejsca uszkodzenia jako przygotowanie do naprawy danego odcinka kablowego. Przy naprawianiu kabli ważne jest aby zachować odpowiednie warunki czystości, ponieważ zabrudzenia w nowych powłokach izolacyjnych mogą doprowadzić do ponowienia się uszkodzenia w przyszłości. Po naprawie ponownie wykonujemy badania izolacji oraz próbę kabla który uległ uszkodzeniu.

Lokalizacja uszkodzeń kabli jest niezbędna dla utrzymania niezawodności systemów przesyłowych. Dzięki zaawansowanym technikom pomiarowym i analizie danych można szybko i precyzyjnie zlokalizować miejsce problemu, co przekłada się na efektywną naprawę i minimalizację przestojów w działaniu systemów telekomunikacyjnych i energetycznych.

Sprzęt do lokalizacji uszkodzeń kabli energetycznych

lokalizacja uszkodzeń kabli

SPG 5-1000

Lokalizacja uszkodzeń kabli jest możliwa dzięki temu lokalizatorowi. Urządzenie jest przenośnym, uniwersalnym systemem przeznaczonym do sprawdzania klasyfikowania i przetwarzania uszkodzeń. Służy do wstępnego i dokładnego lokalizowania uszkodzeń kabli w sieciach energetycznych niskiego napięcia oraz do punktowej lokalizacji uszkodzeń powłok kabli średniego napięcia (z funkcją próby napięciowej do 5kV).

Za pomocą metody wstępnego lokalizowania uszkodzeń ICEplus (tj. reflektometr udarowy) dokonuje się szybkiej i pewnej lokalizacji uszkodzeń kabli w rozgałęzionych sieciach kablowych. Metoda wykorzystuje niskie częstotliwości impulsowych sygnałów prądowych w przypadkach przebicia w miejscu uszkodzenia, dla wyznaczenia odległości tego przebicia. W metodzie ICE Plus nie występują problemy pojawiające się w wyniku odbić na mufach typu T, które zdarzają się w metodach TDR i ARM. Dzięki temu, niezależnie od liczby istniejących rozgałęzień, możliwe jest pewne zlokalizowanie wstępne uszkodzenia.

odbiornik udarowy

vLoc Pro 2, Odbiornik udarowy digiPHONE + NT, ESG NT

Zestaw vLock to precyzyjna lokalizacja kabli energetycznych, ich trasy oraz rur (również przewodów i taśmy metalowej nad światłowodami i rurami z tworzyw sztucznych) a także do lokalizacji instalacji niemetalowych. vLock umożliwia precyzyjny pomiar głębokości zalegania badanej linii. Lokalizacja uszkodzeń kabli energetycznych tym, lub podobnie działającymi urządzeniami jest mocno rozpowszechniona nie tylko przy prywatnych przedsiębiorstwach oferujących usługę lokalizacji uszkodzeń kabli, ale jest też wykorzystywana w energetyce wśród wszystkich zakładów energetycznych.

digiPHONE +NT łączy w sobie funkcje odbiornika udarowego oraz galwanometru do punktowej lokalizacji uszkodzeń powłok kabli. Podczas lokalizacji usterki metodą udarową słyszymy jedynie czysty dźwięk pochodzący od uszkodzenia dzięki zastosowaniu technologi wytłumiania dźwięków z otoczenia.

Do dokładnego wyznaczenia lokalizacji uszkodzeń kabli energetycznych wykorzystujemy galwanometr ESG NT przeznaczony do lokalizacji dokładnej uszkodzeń powłoki izolacyjnej kabli metodą napięcia krokowego (spadku napięcia na powierzchni ziemi). Źródło napięcia stałego podłącza się między powłokę metalową (żyłę powrotną) badanego kabla (odłączoną od uziemienia) i uziemienie stacji. W miejscu uszkodzenia izolacji kabla tworzy się na powierzchni ziemi pole elektryczne o charakterystycznym rozkładzie potencjału. Kierunek pola, a więc także kierunek do uszkodzenia, oraz gradient potencjału można wykryć i zmierzyć czułym mikrowoltomierzem ESG NT za pośrednictwem dwóch sond (tyczek) wbijanych w ziemię.

Galeria

Usługi elektryczne

Nasze usługi obejmują instalacje przemysłowe i technologiczne, instalacje budynkowe w obiektach użyteczności publicznej, obiektach mieszkaniowych w zakresie:
- instalacji kablowych nn
- instalacji kablowych SN
- pomiarów elektrycznych (SN i nn)
- teletechniki

Kontakt z EL-TECH

EL-TECH Tomasz Krysiak
Elektroinstalatorstwo
Usługi pomiarowe

Adres:
Ul. Spichrzowa 13
62-200 Gniezno
Telefon:
+48 609 773 138
E-mail:
t.krysiak@eltech-service.pl